Om mig, Anita Hjälme, numera boende i Uppsala:

Jag är fil. dr. och universitetslektor emerita i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Högskolan i Gävle.

Jag disputerade 1999 vid pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet, på avhandlingen "Kan man bli klok på läsdebatten?". Utifrån ett kontroversanalytiskt perspektiv analyserade jag den ganska hätska läs-inlärningsdebatt som i flera omgångar från 1977 till 1986 ägde rum i Lärartidningen. (Se söklänk i vänsterkolumnen här!)

Min tjänst har till stor del fyllts av handledning och lärarfortbildning i olika former.

Mitt fokus har länge legat på läs- och skrivområdet och på elever med svårigheter där.

Under flera årtionden hade jag förmånen att få samarbeta nära med Maja Witting i olika specialpedagogiska kurser. Jag fick även lära mig hennes läs- och skrivinlärningsmetod, såväl det teoretiska tänkandet som praktiken i de olika tillämpningsområdena.

Genom åren har jag haft såväl kurser som föreläsningar och kortare uppdragsutbildningar om Wittingmetoden och om läs- och skrivområdet mer allmänt.

Under senare år har jag skrivit artiklar och texter, där Wittingmetoden presenteras och relateteras till aktuell teori på läs- och skrivområdet. (Se söklänkar i kolumnen till vänster!)

Kontakta mig

via e-post på ahe@hig.se
eller anita.hjalme@hotmail.com
per telefon på 018-551138
(brådskande 070-6069093)