Föreningen ASPECT

utger sedan den 12 januari 2009 tidskriften Svenska ASPECT

Sveriges Lantmätareförening gav under åren 2002 - 2008 ut publikationen Lantmätaren (senare Nya Lantmätaren).

Öppna artikelregistret till

Nya Lantmätaren

 

Publicerat i Svenska ASPECT

 

 

 

 

 

 

Nr

Rubrik

Författare

Innehåll

 

 

 

 

 

NYA ASPECT

 

 

2009/01

"Vi ska bli en riktig storstad" (stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal)

Barbro Larsson 

Stockholmsvisioner 

Detta är ASPECT Svante Astermo, Åke Ekwall Presentation av den nya föreningen
Här är ASPECTs nya styrelse!
Prisnedgång men ingen bostadsbubbla Lars Arell prisbildningsanalys
Värdering av fastighetsbolagens fastigheter Åke Ekwall från frukostmöte
På ny kurs mot framtiden Thomas Dubois kurs för sydafrikaner
"Sverige behöver en idé om Sverige" Lennart Weiss Koncernchef NAI Svefa
Ägarlägenheterna är här Göran Eriksson Regeringens prop.
Kartsymboler - nytt standardiseringsinitiativ notis
Fastighetsköpen rasar notis
  Hela tidningen skannad    

2009/02

Kommersiella fastighetsmarknaden "I år blir det värre..."

Gustaf Bendor 

 prisanalys

Trygg på stan trots svag syn (navigeringstjänst för synskadade) Barbro Larson GPS-stödd navigeringstjänst, projekt i några städer.
Metadata bidrar till affärsnytta Patrick Lindén, Ulf Sandgren Enhetligt beskriven information
3D och samhällsnyttan Assur Badur, Rickard Hellemar Genomarbetade förberedelser vid fastighetsbildningen
"Ständigt plats för nya misstag" (fastighetskrisen) Jan Rosengren Svårt att dra paralleller med 1990-talet
Effektivare planprocess notis www.sis.se/stanli.
Cykelvägar är också vägar notis registrering av cykelfält vid datorstödd planering
Stellan Lundström söker nya utmaningar notis skolchef/dekan Skolan för Arkitektur
  Hela tidningen skannad    

2009/03

Friluftslivet räddar skärgården

Berndt Festin

Skärgårdsstiftelsen 50 år

 

Digital teknik kräver standardiserad detaljplanering

Anneli Hagdahl

SIS standardiseringsprojekt

 

Ny höjdmodell förebygger klimateffekter

Gunnar Lysell, Thomar Lithen

Ny nationell höjdmodell

 

Nordiskt utbildningsseminarium

SA

 

 

Födelsekalas för ASPECT

 

Invigningsfest på Clarion Hotel Sign Norra Ban

 

Koordinera mera

Thomas Dubois

Reda i förvirringen med olika koordinatsystem

 

Krishantering på fastighetsmarknaden

Ingegerd Hedmark

Från frukostmöte

 

Hela tidningen skannad

 

 

2009/04

Fastighetsbolagens värderingar

Jörgen Polstam

från värderarsektionens årsmöte 

Jordbruksmarken inventeras Åke Svensson Efter kritik från EU:s revisorer
Lantreformer minskar fattigdomen (Indonesien) Anders Åberg behov av landreform och registrering
Heta ämnen under årets VL-dagar Åke Ekwall Information om värderingsdagarna i Stockholm
Att angöra en brygga (äganderättstvist) Mikael Hedström En hovrättsdom från Skörvalla i Halland
Ny utbildning på högskolan i Gävle (Lantmätarprogrammet) Janne Margrethe Karlsson välj mellan teknik och förrättning
Framtidens lantmätarutbildning (FIG workshop) Cecilia Lindén från passiv till aktiv
  Hela tidningen skannad    

2009/05

Enklare att återställa gränsmärken

Carl Johan Hjälme 

särskild gränsutmärkning ger bevisvärde 

Så kan lagfartskapningar stoppas Carl Johan Hjälme  Rapport från Lantmäteriet
ASPECT intog landet Birgitta Hansson m.fl. Rapporter från regionala frukostmöten
Späckat CLGE-möte i Krakow Svante Astermo, Ewa Svensson Rapport
Erik Stark, 94 - färgstark, framsynt, framgångsrik Åke Ekwall En profil
Rapport från Kartdagar Jenny Carlstedt m.fl. Från Elmia i Jönköping
Nya standarder ger hållbara byggnader notis SIS
Gröns ljus för Citybanan notis färdig 2017 kostar 16 miljarder SEK
Hur mogna är dina geodata? notis Rapport www.sis.se/stanli, Aktuellt
Ägarlägenheter i fjällvärld och förort notis Björnrike resp Rosengård
Ett trafikverk för alla transporter notis Ny myndighet
Förkonferensresa till FIG-kongressen i Sydney notis april 2010
  Hela tidningen skannad    

2009/06

"Det finns inga omöjliga hus" (kris på hyresmarknaden)

Birgitta Hansson 

frukostmöte med sekt. fastighetsförvaltning 

Etiopien - massregistrering av fastigheter Lars Palm all jordbruksmark till låg kostnad
ASPECTs årsmöte den 13 maj Anders Åberg Aspects första
Svante Astermo: hedersledamot i ASPECT Maria Ulfvarson Östlund
Finansieringen av ASPECT Marie Bucht m.fl.
Enklare och billigare med e-förvaltning Torbjörn Cederholm Regeringens handlingsplan
Det bidde en tumme (Ersättning för ledningsrätt) Marie Gellberg Optokabel till Högsta domstolen
Ensam är inte stark (Standardiserade geodatatjänster) Anders Söderman, Christofer Österberg standard för kartsymboler och verktygsikoner
  Hela tidningen skannad    

2009/07

Nytt system för folkbokföringen

Per Gullberg 

folkbokföring på bostadslägenhet 

 

Gamla kartor var spioners verk

Andreas Jemn 

Marinbasen i Karlskrona 

 

"Jämställdhet kan inte läggas på i efterhand"

Barbro Larson 

stärka tryggheten i tätortsmiljöer 

Exempel på stöd (trygga stadsmiljöer) Maria Ulfvarson Östlund
Viktigt nätverk för unga lantmätare (FIGww) Ida Björk m.fl. Rapport från Eilat, Israel
Uppsatstävlingen avgjord Klas Ernald Borges LTH Lund
Framtiden inom lantmäteriområdet Erik Kasselstrand belönad artikel
"Bidrar inte till förenkling" (miljöprocessutredningen) Peter Wågström Remissrundan
Succé för Saccess Helen Rost kostnadsfria satellitbilder från databasen
  Hela tidningen skannad    
2009/08 Utbildning och klimathot (Lantmätarkongress i Aalborg) Birgitta Hansson Rapport
Klimatförändringarna: Lantmätarna i startposition Ingegerd Hedmark Rapport från Aalborg
Höstens första frukostmöte: Hur fattar vi (rätt) beslut? Fredrik Brunes Från docent Patric Anderssons föredrag.
Det är medlemmarna som bestämmer Åke Ekwall resultat av medlemsenkät
Helhetens mästare Ingegerd Hedmark Diskussion om lantmätarens roll (Aalborg)
Från arbetsgrupp till nätverk Cecilia Lindén kongressprisuppsats: drivkrafter och engagemang
Ombudsmannamötet Svante Astermo från Aalborg
Digitala arkiv mer tillgängliga Bengt Olof Käck Lantmäteriets arkiv nu digitaliserade
Stockholms silhuett förändras av höghus Barbro Larson Stockholms stads byggplaner
"60-80 våningar är lämpligast" Tomas Larsson Rätt placerade höghus vid vatten är sunt.
Hela tidningen skannad
2009/09 Kosterhavet - Sveriges första marina nationalpark Stellan Hermansson En presentation
  Stockholms ström Sofia Forsling, Matilda Iverlund utbyggnad av el-näten i Stockholm
  Plus och minus med äganderätt Jeanette Strandelin Exjobb: Jämför ägarlägenheter med bostadsrätt
  Unikt eller bara likt? Magnus Källström, Karl Ruter Exjobb: Jämför ägarlägenheter med bostadsrätt
  RICS - nu aktiv i de nordiska länderna Mikael Wadsten Royal Institution of Chartered Surveyors
  Ny värderingsstandard på väg Bo Nordlund Tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde
  Bromsa eller gasa? Martin Enlund Den ekonomiska återhämtningen
  Rädda fastighetstaxeringen Henrik Roos Taxeringens förtjänster
  Återupprätta rättssäkerheten Elisabeth Österman Villaägarnas replik
  Exploateringsvinster ska finaniera båtlyft Dennis Lundquist Båtlyft över ny riksväg i Söderköping
  Rapport från CLGE i Rom Ewa Swensson, Svante Astermo Rapport
  Järnkoll på byggkostnaderna Åke Ekwall Inför Värderings- och lantmäteridagarna
  Sektion/nätverk för stadsutveckling? Börje Klingberg Upprop
  Hela tidningen skannad