Wittingmetoden är skapad av fil. lic. Maja Witting.

Wittingmetoden

Maja Witting och Anita Hjälme vid en Wittingkurs i Forsa Folkhögskola utanför Hudiksvall sommaren 2006.