Legiteam arbetar främst inom följande juridiska områden:

Legiteam arbetar med markjuridik och stödjer samfällighetsföreningar, ideella föreningar och andra som förvaltar gemensamhetsanläggningar, vägar, bysamfälld mark mm, och står även till tjänst med vanlig hemjuridik i markfrågor. Till sakområdet hör rådgivning om servitut, ledningar, gränser, föreningsförvaltning mm samt tvister och processer.


 

Ta gärna kontakt via e-post, telefon 070 - 606 90 93.

VÄLKOMMEN!


 

 

 

CV
(Curriculum vitae)

 

Prisinformation